Regulament

Regulament

În această pagină puteți găsi regulamentul concursului și o secțiune de fișiere utile precum:

  • Acordul parental în format PDF
  • Formularul de înscriere în format PDF
  • Regulamentul concursului în format PDF

 

Fișiere utile

Acord parental

Dacă participantul este minor, va fi nevoie de acest fișier printat, semnat de un părinte sau tutore legal și urcat in formularul din pagina de înscriere.

Formular înscriere

Descărcați formularul de înscriere folosind butonul de mai jos, acesta va fi printat si completat de participant, urmând să fie urcat în formularul din pagina de înscriere.

Regulament concurs

Puteți descărca regulamentul concursului în format PDF folosind butonul de mai jos.
De asemenea, regulamentul poate fi găsit și în josul acestei pagini.

Regulamentul Concursului
„Viitorul Europei”

Capitolul 1. Organizatorul

1.1. Concursul „Viitorul Europei” este organizat și desfășurat de către Eugen Tomac, deputat în Parlamentul European, denumit în continuare „Organizatorul”.
1.2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.
1.3. Regulamentul va fi făcut public pe pagina web dedicată concursului, www.viitoruleuropei.eu.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificarile efectuate necesită o astfel de notificare.
1.5. Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului Concursului.
1.6. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.
1.7. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.
1.8. Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participanților. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata Concursului

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 15 octombrie – 15 decembrie 2021.

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1 Concursul este deschis participării tinerilor cu vârste cuprinse între 14-21 de ani, cetățeni ai României și/sau ai Republicii Moldova.
3.2. Tinerii minori au nevoie de acordul părinților pentru a participa la concurs. Formularul de acord parental va fi disponibil pe pagina web a concursului, www.viitoruleuropei.eu.

Capitolul 4. Context

Concursul se desfășoară în contextul Conferinței privind viitorul Europei, organizat de Comisia Europeană și Parlamentul European.

Capitolul 5. Obiectivul concursului

Obiectivul concursului este promovarea viziunii tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului despre viitorul Europei.

Capitolul 6. Tema și desfășurarea concursului

6.1. Tema concursului este „Viitorul Europei”
6.2. Participanții la concurs trebuie să conceapă un material video de maximum 2 minute care să rezume viziunea acestora cu privire la modul în care ar trebui să arate Europa de mâine.
6.3. Apariția participanților în materialele video nu este obligatorie, aceștia au libertatea de a-și exprima ideile în maniera dorită (un video/un interviu/un vlog/un documentar/scurt-metraj).

Capitolul 7. Mecanism

Pentru a participa în Concursul „Viitorul Europei”, participanții trebuie să respecte condițiile necesare înscrierii în concurs, după cum urmează:
– să aibă vârsta între 14-21 ani;
– să transmită în perioada desfășurării concursului materialul video realizat, împreună cu formularul de înregistrare și formularul de acord parental (dacă este cazul). Încarcarea tuturor documentelor se va face direct pe site-ul dedicat concursului, www.viitoruleuropei.eu.

Capitolul 8. Conținutul materialelor video

8.1. Materialul video nu trebuie să conțină cuvinte obscene sau indecente, nu trebuie să fie contrar bunelor moravuri, nu trebuie să conțină detalii defăimătoare sau jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic.
8.2. De asemenea, nu trebuie să conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu trebuie să lezeze intimitatea și/sau alte drepturi ale oricarei terțe persoane sau instituții și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile.
8.3. Orice tip de conținut necorespunzător al materialelor transmise în vederea înscrierii în concurs sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial atrage excluderea participantului din Concurs și, implicit, pierderea oricărei posibilități de a câștiga oricare dintre premiile Concursului.
8.4. Va fi descalificată automat din Concurs orice înscriere care nu are legătură cu natura și obiectivul Concursului, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.
8.5. Participanții înscriși declară că înțeleg și acceptă faptul că materialul de înscriere în Concurs îi reprezintă, nu este copiat din alte surse și exercită drepturi de autor depline asupra lui.
8.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare orice înscriere, și în consecință, de a elimina participarea în Concurs a participantului asupra căruia planează suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial și/sau a legilor în vigoare sau pe care Organizatorul nu o consideră potrivită/decentă.
8.7. Prin transmiterea materialului video care face obiectul prezentului Concurs participanții consimt că au luat la cunoștință prevederile prezentului Regulament, termenii și condițiile, au înțeles mecanismul participarii în Concurs și acceptă faptul că materialele video pot fi făcute publice și exploatate pe o perioadă nedeterminată în scopul promovării acestora.

Capitolul 9. Premii

9.1. Premiul principal al concursului constă în invitația de a participa la o Conferință privind viitorul Europei, timp de 3 zile, la Bruxelles, toate costurile fiind acoperite de către organizator. Acesta va fi acordat primilor 20 de participanți în funcție de ordinea punctajelor acordate de către juriu.
9.2. Primii trei participanți în funcție de ordinea punctajelor acordate de către juriu vor fi premiați, în această ordine, și cu următoarele premii: – o tabletă și un curs online privind politicile europene; – o dronă; – un set de căști Bluetooth.

Capitolul 10. Responsabilitatea organizatorului și a participanților

10.1. Participanții majori și cei minori, prin încuviințarea acordată de părinții sau tutorii legali ai acestora, își asumă deplina respectare a regulamentului de concurs.
10.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile operatorilor de transport, de turism sau cazare care își oferă serviciile pentru conferința organizată la Bruxelles, în cazul în care participantul este selectat să participe la aceasta. Organizatorul va avea, totuși, obligația de diligență de a selecta colaboratori care să asigure desfășurarea evenimentului în condiții optime.
10.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate de către participant prin nerespectarea regulamentului concursului, a instrucțiunilor organizatorului sau a programului conferinței organizate la Bruxelles, în situația în care acesta este selectat să participe la aceasta.
10.4. Data exactă a vizitei depinde de condițiile de călătorie și restricțiile impuse de pandemia de COVID-19.

Capitolul 11. Juriul

Câștigătorii vor fi desemnați de către un juriu de specialiști cu experiență notabilă în domeniile în care activează.

Capitolul 12. Câștigătorii

12.1. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 10 ianuarie, pe site-ul dedicat concursului, www.viitoruleuropei.eu. Numele câștigătorilor vor fi publicate, de asemenea, pe pagina de Facebook a Organizatorului.
12.2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului obținut.

Capitolul 13. Procedura de punere în posesie a premiilor

În vederea revendicării premiului, câștigătorii vor fi contactați de către Organizator la adresa de email menționată în formularul de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Capitolul 14. Contestații

14.1. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea transmite la adresa de email a Organizatorului: eugen.tomac@europarl.europa.eu în termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii listei câștigătorilor. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație contestația.
14.2. Titlul email-ului de contestație va fi: CONTESTAȚIE CONCURS urmat de numele participantului (Exemplu: CONTESTAȚIE CONCURS Eugen Tomac).

Capitolul 15. Drepturi, obligații, responsabilități

15.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Regulament nu se iau în considerare.
15.2. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acțiune a sa în cadrul acestui Concurs.

Capitolul 16. Taxe și Impozite

Nu se vor percepe niciun fel de taxe și impozite în cadrul prezentului Concurs.

Capitolul 17. Încetarea Concursului

17.1. Concursul încetează prin următoarele modalități:
prin ajungere la termen;
prin aparitia unui caz de forță majoră;
din motive independente de voința Organizatorului de a continua Concursul
17.2. În situațiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligație față de Participanti, cu privire la returnarea unor sume și/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Capitolul 18. Prelucrarea datelor cu caracter personal

18.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate.
18.2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți în vederea participării la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: organizarea și desfășurarea Concursului.
18.3. Datele cu caracter personal prelucrate:
1. Pentru scopul organizării și desfășurării Concursului în urma căruia Organizatorul acordă participanților, conform mecanismului Concursului, premiile prevăzute, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal
(„Datele Personale”): nume, prenume, adresa pentru expedierea premiilor, număr de telefon. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul formularului de înscriere.
2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea concursului și pentru înmânarea ulterioară a premiilor și nu în alte scopuri viitoare de marketing sau comerciale.
18.4. Temeiul prelucrării. Menționăm că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri, după cum urmează: Pentru scopul de organizare și defășurare a Concursului.
18.5. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale participanților la Concurs direct de la aceștia prin înscrierea la concurs, prin intermediul formularului de înscriere transmis la adresa de email menționată în prezentul Regulament.
18.6. Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și desfășurare a Concursului, Organizatorul estimează că datele vor fi prelucrate pentru o durată de maximum 3 ani. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar Organizatorul va evalua în mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse.
18.7. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidențialitatea și siguranța prelucrarii, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decât s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.
18.8. Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:
participantul consideră că datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor participantului;
d) Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la la acel moment;
e) Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se afla, atunci cand prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului ori este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
f) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
18.9. Responsabilul cu protecția datelor.
Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale și orice aspect în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre următoarele posibilități de comunicare prin trimitere unui email către adresa: eugen.tomac@europarl.europa.eu cu titlul PRELUCRARE DATE PERSONALE CONCURS

Capitolul 19. Forța majoră:

19.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, crize sanitare, catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
19.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs pe platforma Facebook în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

ORGANIZATOR:

 

Eugen Tomac
Membru al Parlamentului European

Este viitorul tău
Este #EuropaTa